Minhag Finland – judisk vardag i Finland idag
Språk: svenska

Session: Jag presenterar forskningsprojektet ”Judiska identiteter och deras gränser i dagens Finland – Minhag Finland” (Åbo Akademi) som utforskar och beskriver dagens finländska judendom ur ett vardagsperspektiv, utgående från intervjuer och arkivmaterial.


Bio: Mina huvudsakliga forskningsintressen rör frågor kring kulturmöten och religionsdialog, etnografiska forskningsmetoder inom kulturvetenskaperna samt modern judendom. Speciellt intresserar jag mig för relationen mellan konst (framförallt musik) och religion. Jag arbetar främst med samtidsstudier och kombinerar religionsetnografiska forskningsmetoder med begreppsanalys och religionsfilosofiska närmandesätt.
Sedan år 2016 är jag chefredaktör (tillsammans med docent Svante Lundgren, Lunds universitet) för den vetenskapliga tidskriften Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies.

Jag leder också forskningsprojektet Judiska identiteter och deras gränser i dagens Finland som finansieras av Polin-institutet.