Välkommen till Taste of Limmud i Malmö på söndag den 20 januari 2019 (prel. kl. 14:00 – 16:30). Vi önskar få din anmälan senast det 16 januari. Information om plats kommer att sändas till anmälda deltagare senast den 16 januari.

Personuppgifter du lämnar i denna anmälan behandlas i enlighet med vår sekretesspolicy som följer GDPR.


Namn / Name
E-post / Email
Telefon / Mobil / Mobile phone
Jag anmäler min adress till sändlistan / Add me to the mailing list
Jag anmäler mig Till Taste of Limmud / I want to participate in Taste of Limmud
Meddelande / Message

Confirmation: